fbpx

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น!

ที่ร้านเรือนขวัญ ถนนมะกรูด จ.ปัตตานี

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09:00 – 16:00 น.

แต่งกายสุภาพ พร้อมสัมภาษณ์ทันที

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน และควบคุม ตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริต
 • ดูแลงานขายหน้าร้าน
 • ดูแลการจัดการ Display หน้าร้าน กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 22 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน / ทำงานร้านค้าปลีกมาบ้าง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลและสนับสนุน

รายละเอียดงาน

 • ดูแลปฎิบัติหน้าที่ของพนักงาน ประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน และควบคุม ตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริต
 • นัดและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น, ทำสัญญาจ้าง, แจ้ง-เข้าออกประกันสังคม
 • ดูแลงานบุคคล วันลา วันหยุด OT, เอกสารการจ่ายค่าจ้าง, ประกันสังคม, การบันทึกเวลาการทำงาน, ใบประเมิน
 • จัดซื้ออุปกรณ์ทั่วไปของแผนก งานธุรการ อุปกรณ์สำนักงาน
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง อายุ 25 – 40 ปี
 • มีประสบการณ์บริหารทีมงาน / ทำงานร้านค้าปลีกมาบ้าง
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ