fbpx

จากร้านเดิมที่ได้เปิดกิจการมานานกว่า 25 ปี โดยในรุ่นแรกเดิมนั้นได้ใช้ชื่อว่า “ร้านเรือนขวัญ” เป็นร้านแรกๆ ของจังหวัดปัตตานีที่ขายวัตถุดิบ อุปกรณ์ และบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร จากนั้นก็ถึงรุ่นที่สองภายใต้แบรนด์ใหม่ “เคเค เบเกอร์มอลล์” (KK Baker Mall) เราได้เริ่มทำธุรกิจเดิมให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ภายใต้ความมุ่งมั่นของผ่านค่านิยมองค์กรของเรา

วิสัยทัศน์

“เพื่อเป็นที่ 1 ด้านจำหน่ายสินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ทำขนม และบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรที่สุดใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมทีมงานมืออาชีพ และมุ่งมั่นสู่การเดินไปข้างหน้ากับลูกค้า และผู้ประกอบการทุกคน “

พันธกิจ

จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบ อุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์สำหรับขนม เบเกอรี่ และเครื่องดื่มแบบครบวงจร

คัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และราคาเหมาะสม

บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ ให้คำปรึกษา โดยทีมงานมืออาชีพ

ค่านิยมองค์กร

START

Synergy : มุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

Trust : มีความซื่อสัตย์ เชื่อถือได้

Agility : พร้อมปรับตัวในทุกการเปลี่ยนแปลง

Relationship : มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าและลูกค้า

Teamwork : ทำงานเป็นทีม

เคเค เบเกอร์มอลล์ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นศูนย์รวมของผู้ทำขนมและเบเกอรี่ยอดนิยมของคนปัตตานี และให้บริการสินค้าทั้งปลีกและส่ง เป็นร้านท้องถิ่นอยู่คู่คนท้องถิ่นตลอดไป